Bulktransport

Bulktransport er en miljøvennlig og fornuftig transportløsning der lasting og lossing foregår i et lukket system. Å transportere i bulk gir store besparelser i bruk av emballasje samt letter den totale logistikken da nyttelasten ofte er høyere enn ved bruk av andre transportløsninger.

Sørum Transport AS er en av Norges ledende bulktransportører.

Vi har lang erfaring i transport av sement, kalk, silica etc. Vi transporter også aske ut fra fra forbrenningsanlegg som går til destruksjon.

Våre kunder er i hovedsak industri, landbruk og det offentlige (vi kalker bl.a. vassdrag). Et meget aktuelt område er transport av trepellets. Vi disponerer ca 100 bulkbiler som i hovedsak går i transport i Norge, Sverige og Danmark. Ved større prosjekter samarbeider vi med andre leverandører. På den måten kan vi ved behov doble kapasiteten. Bulktransport er meget miljøvennlig fordi lasting og lossing foregår i et lukket system.
I tillegg unngår man å bruke storsekk eller annen emballasje.

For forespørsel eller bestilling av transport trykk her